• Subcribe to Our RSS Feed
Browsing "哺乳料"

829F

七月 15, 2014   //   by TNT   //   哺乳料  //  829F 已關閉迴響。

產品特色

 

1.具特殊誘引風味,教槽效果佳。

2.明顯改善銜接不同飼料時的生長停滯現象。

Read More »

8299 碎粒

七月 15, 2014   //   by TNT   //   哺乳料  //  8299 碎粒 已關閉迴響。

產品特色

 

  1. 使用生物技術研發高品質、易消化吸收及最佳油脂來源產品,

Read More »